đến
đến
đến
STT Tỉnh Huyện Nhiệt độ (oC) Độ ẩm (%) Lượng mưa (mm) Cấp dự báo Ngày