BẢN TIN CẢNH BÁO CHÁY RỪNG NGÀY 25 - 07 - 2021

Thông tin cấp cảnh báo

bản đồ vùng trọng điểm

Bản đồ điểm cháy theo vệ tinh

Danh sách cảnh báo cháy cấp IV - V