Cục Kiểm lâm cảnh báo nguy cơ cháy rừng ngày (28/11/2023) như sau: Các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ cháy rừng.(Xuất Excel)

Cấp IIICấp IV Cấp V