Cục Kiểm lâm cảnh báo nguy cơ cháy rừng ngày (29/11/2021) như sau: Các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ cháy rừng.(Xuất Excel)