Danh sách

 
Cục Kiểm lâm cảnh báo nguy cơ cháy rừng ngày như sau: Các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ cháy rừng.

Phiên ảnh